Välkommen till Mörbyskogen 3

October 21, 2020

Trädfällning av döda och sjuka träd

På måndag 26 oktober kommer Ekomiljö och fäller döda samt sjuka träd på föreningens mark. Trädfällningen fortsätter på tisdag då Ekomiljö också hämtar upp nedfällda träd och grenar.

 

Trädfällning och gallring kommer att ske vid nedre gården bakom MD 17-19 och området vid lekplatsen MD 17-19, vid gaveln på infarten till garaget samt på gaveln och lekplatsen vid MD 30-32.

 

Vi ber er undvika längre i och urlastning dagtid under början av nästa vecka då det är viktigt att fordonen för trädfällning har framkomlighet.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

October 17, 2020

Information om avstängning kallvatten

För att utföra nödvändig omläggning i samband med pågående energiarbete behövs kallvattnet stängas av tillfälligt under ca 30 minuter. Detta berör

MD 22: onsdag 21/10 kl 10:00

MD 36: onsdag 21/10 kl 11:00

Med vänlig hälsning

Styrelsen 

October 14, 2020

Information om pågående energientreprenad

Pågående energiarbetet

 • Alla rörinstallationer är nu slutförda.

 • Ventilationsentreprenaden är genomförd och ventilationen är provisoriskt igångsatt.

 • Målning i undercentralerna är slutförd.

 • El- och styrinstallationer kommer pågå under oktober månad.

 • Driftsättning av alla funktioner sker 26 – 30 oktober dvs till permanenta system.

 • Injustering och intrimning kommer att ske under november månad.

 • Slutbesiktning sker i slutet av november.

 

ECOGUARD - innetemperaturgivare

 

En ytterligare åtgärd för att göra husen mer energieffektiva är att kommande installation av 70 st. trådlösa innetemperaturgivare av märket Ecoguard. Temperaturgivarna är vita och har storleken är 5x10 cm.  

 

Dessa trådlösa temperaturgivare kommer att placeras på hallväggen vissa utvalda lägenheter. Vilka lägenheter som kommer väljas ut för ett första test återkommer styrelsen med.

 

Efter installationen får givarna inte flyttas eller plockas bort, då detta påverkar värmesystemet i föreningen.

 

Snart är projektet i hamn.

 

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

September 02, 2020

Planerat avbrott i er fjärrvärmeleverans – värme och varmvatten stängs av 16/9

För att möjliggöra en planerad expansion i närområdet måste vi lägga om våra fjärrvärmeledningar. Det innebär att vi behöver stänga av värmeleveransen till er fastighet enligt nedan:

Onsdagenden 16 september kl. 08:00-24:00

Berörda fastigheter är:

•Mörbydalen 1-25, 6-36

•Mörbygårdsvägen 2(SL Bussterminal)

•Mörbyhöjden 1-23, 8-24 (Fribergaskolan)

•Mörbyleden 14-22

•Vendevägen 90, 94 (Mörbyskolan, Mörbyhallen och Mörbybadet)

•Skogsslingan 2-10

Värme och varmvatten levereras inte under den aviserade tiden.Vi jobbar så fort vi kan för att avbrottet ska bli så kort som möjligt. Så snart arbetet är genomfört kommer värmen tillbaka.

 

För mer information om arbetet, kontakta gärna vår arbetsledare Hans Anderssoneller Michael Felczak på telefon 08-475 04 00.

 

Hälsningar

Norrenergi

August 28, 2020

Installation av luftåtervinning MD 21-25 samt låghus

Under vecka 36 kommer driftstörningar ske på MD 21, 23, 25 gällande fläktar. 

 

Håltagning kommer även ske med start på de båda lågdelarna under onsdag 2/9, vilket kan upplevas störande, och pågår till och från under denna dag. 

Vänliga hälsningar

Projektledare

ENSTAR AB

August 27, 2020

Montering av nya värmepumpar

Tisdagen 1 september anländer nya värmepumpar till våra undercentraler. Dessa pumpar är för breda för några av våra dörrar vilket innebär att dörrarna tillfälligt behöver monteras ned.

Måndagen 31 augusti demonteras de dörrar som behöver åtgärdas.

 

Onsdagen 2 september börjar återmontage av dörrarna.

Vänliga hälsningar

 

Projektledare 

 

ENSTAR AB

August 23, 2020

Montering av återvinningsbaterier

Arbetet med återvinningsbatterier som ska lyftas upp på taken fortsätter under vecka 35. Under driftstoppet kommer fläktarna att stängas av.

 

Kranlyften i sig tar inte lång tid. Dock tar kranbilen upp mycket plats och framkomligheten kommer vara begränsad under tiden som kranbilen är på plats.

 

 

Arbetsplanering enligt nedan:

 

MB32 - Driftstopp börjar måndag 24/8 och driftstörningar pågår i två dagar.

 

MB34 – Driftstopp börjar tisdag eftermiddag 25/8 och driftstörningar pågår i två dagar.

 

MB36 – Driftstopp börjar på torsdag 27/8 och driftstörningar pågår i två dagar.

 

 

 

Med vänliga hälsning  

 

Projektledare

 

ENSTAR AB 

August 13, 2020

Begränsad framkomlighet vecka 34

I vecka 34 så kommer leveransen av återvinningsbatterier som ska lyftas upp på taken. Under driftstoppet kommer fläktarna att stängas av.

 

Kranlyften i sig tar inte lång tid. Dock tar kranbilen upp mycket plats och framkomligheten kommer vara begränsad under tiden som kranbilen är på plats.

Arbetsplanering enligt nedan:

 

18/8: Start demontering för Mörbydalen 28/30

 

19/8: Start kranlyft etapp 1 av 2 – Batterier lyfts upp på lågdel samt högdel för de tre huskropparna ovanför garaget. (MD 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36)

 

20/8: Kranlyft etapp 2 av 2 – Batterier lyfts upp på lågdel samt högdel för de två huskropparna nedanför garaget. (MD 17, 19, 21, 23, 25)

 

Driftstopp för fläkt kommer att påbörjas tisdag 18/8 för lågdel, Mörbydalen 28, och fortgå till torsdag morgon.

 

Driftstopp för fläkt kommer att påbörjas torsdag 20/8 för lågdel, Mörbydalen 17/19, och fortgå till fredag eftermiddag.

Återkommer med ytterligare driftstopp för de tre olika högdelarna.

 

 

Med vänliga hälsning  

 

Projektledare

 

ENSTAR AB 

August 02, 2020

Information från Polisen för att förhindra inbrott

Stöld i bostad

 

Om någon vill lura sig in i din bostad använder de olika knep. Det kan vara allt från att erbjuda sig att bära upp dina kassar till att vilja lämna ett meddelande till en av dina grannar som inte är hemma. De kan även låtsas sälja en tjänst eller en vara.

 

Man har också sagt sig kom­ma från hemvård, sjukvård, polis eller sagt sig vara hant­verkare eller fastighetsskötare. Dessa yrkesgrupper kan som regel legitimera sig eller bör ha förvarnat om sitt besök. Om någon har lyckats lura sig in hos dig vill de gärna avleda din uppmärksamhet från ytter­dörren så att någon medhjäl­pare kan smita in osedd och börja leta bland dina saker. Det vanligaste är att man stjäl pengar och smycken. 

 

Tips och råd

 

Ha alltid ytterdörren till din bostad låst.

Förvara inte stora summor pengar hemma.

Släpp inte in någon okänd eller någon som inte kan identifiera sig. Begär legitimation.

Var vaksam när någon du inte känner igen vill följa med in i trappuppgången.

Förvara aldrig plånbok/ handväska synligt och helst inte i hallen nära ytterdörren.

Inventera dina värdesaker, fotografera dem och se över hur du förvarar dem. Märk dem med ditt person­nummer.

Var vaksam när någon som utger sig vara släkting eller bekant vill låna pengar.

Banker och kreditinstitut ringer inte och frågar om kortnummer, personnum­mer eller koder. Lämna inte ut sådan information.

Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på www.samverkanmotbrott.se

 

Vänliga hälsningar

Polisen 

July 04, 2020

Betongborrning för nytt värmesystem

I och med ombyggnation av föreningens värmesystem kommer betongborrning att ske i föreningens hus. Under borrningen kommer det att låta en hel del.

 

Arbetet påbörjas onsdag 15 juli i MD 22-26 och kommer sedan fortsätta i övriga portar under sommaren. När arbetet kommer påbörjas i respektive port kommer information att sättas upp. 

 

Vid frågor går det bra att kontakta J Normans WS kontaktperson Simon på telefonnummer 070- 649 19 90.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

June 28, 2020

Skyddskåpa över låsvred

Polisen vill informera allmänheten om att vid flera inbrott har tjuvar använt sig av en så kallad låsslunga via brevinkastet för att låsa upp lägenhetsdörren.

 

Med anledning till att många fler är bortresta under sommaren och för att försvåra och förhindra vid eventuellt inbrott och inbrottsförsök så rekommenderar Polisen att man skaffar en så kallad skyddskåpa över låsvredet på lägenhetsdörrens insida.

 

Ett extralås klarar flera tjuvar att dyrka upp men finns skyddskåpa över låsvredet försvårar det eller omöjliggör det inbrott.

May 19, 2020

Kallelse till årsstämman 4 juni kl 19:00

 

Kallelse till årsstämman 4 juni kl 19:00

 

Plats: Fribergaskolans aula 

De årsmöteshandlingar som samtliga medlemmar tidigare erhållit kommer INTE att sändas ut igen.

 

Observera att fullmakt skall vara komplett för godkännande på mötet, stadgarna gäller som tidigare, dvs till annan medlem i föreningen och en fullmakt.

Enligt lag skall ordinarie stämma hållas inom 6 månader efter bokslut, dvs före juni månads utgång.

 

Pga pandemin Covid 19 kommer ingen förtäring att erbjudas och mötet kommer att hållas med tanke på social distansering (i en stor samlingslokal).

 

Medtag ID, enbart medlemmar har tillträde till mötet.

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen

March 23, 2020

Rökning på balkonger

Styrelsen har påkallats uppmärksamhet om att boende har haft stort besvär med tobaksrök som kommer in i lägenheten pga att grannar röker på sina balkonger.

Med det föråldrade ventilationssystemet, där tilluften till lägenheterna kommer från balkongdörrar och fönsterspringor, ber styrelsen att ni undviker att röka på balkongen med hänsyn till grannar, särskilt efter kl 22.00.

Ventilationen i husen fungerar genom att en stor fläkt, placerad på taket, suger upp luften i lägenheten genom frånluftsdonen i kök och badrum. Det bildas ett undertryck i lägenheterna vilket innebär att tilluften, enligt en konstruktion från början av 1960, skall komma genom dörrar och fönsterspringor i lägenheterna, vid den tidsperioden användes textiltätningslister.

Många av de boende har tätat fönster och dörrar med moderna tätningslister varvid undertrycket är större än tänkt då konstruktionen installerades. Detta resulterar i en del ”fenomen” som t.ex. då matos uppstår i en lägenhet och ett fönster eller balkongdörren öppnas för att vädra i köket, medför detta, då undertrycket är stort i trapphuset, att lukt av mat, sprider sig i trapphuset och vidare till grannarnas lägenheter genom brevlådor och dörrspringor.

Bästa sättet att undvika rök och matos i lägenheten är att öppna ett fönster i ett annat rum än köket för att få tilluft som leds till köket och ut genom frånluftsdonen.

Styrelsen hoppas på förståelse, visad hänsyn och bättre hälsa för alla.

Frågor besvaras av ordförande Daag Ericsson genom mejl eller telefon 070-760 78 58.

 

Styrelsen

Brf Mörbyskogen 3                  

March 23, 2020

Sopning av parkeringsdäck och garage

Parkeringsdäck kommer att sopas 26 mars mellan kl 8:00 till 14:00. För att underlätta för sopningen behöver du flytta på din bil under denna tidpunkt. 

Vill du ha rent garage är det tid att sopa ur det innan garaget maskinsopas efter påskhelgen. Sopa ihop ditt grus och skräp i en hög som inte påverkas av biltrafiken i garaget. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

March 16, 2020

Årsstämman inställd

Årsstämman den 25 mars är inställd tills vidare på grund av samhällssituationen och risk för smittspridning av Coronavirus, Covid 19.

 

Styrelsen kommer att kalla till ny årsstämman. Datum och kallelsen kommer skickas ut två veckor innan det nya mötet kommer att äga rum. Inga nya årsmöteshandlingar kommer att skickas ut, behåll därför de handlingar ni har fått sedan tidigare. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

March 13, 2020

Ingen förtäring efter årsstämman

Påminnelse om ordinarie årsstämma den 25 mars kl 19:00.

Lokal Bra Mat, Vendevägen 89.

Under rådande omständigheter med Coronavirus, Covid 19, så ställs den gemensamma måltiden in efter föreningsstämman. 

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

January 09, 2020

Kallelse årsstämma 25 mars 2020

Välkommen till årsstämman 25 mars 2020 kl 19.00.

 

Plats: Bra Mat, Vendevägen 89.

Motioner till årsstämman ska vara inlämnade senast 1 februari 2020 i brevlådan Mörbydalen 36, till höger i porten.

 1. Motionerna ska vara signerade av motionsställaren.

 2. Motionerna ska behandla ärenden som föreningen ska fatta beslut om och styrelsen ska genomföra.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

November 26, 2019

Ny ekonomisk förvaltning

Bredablick Förvaltning kommer fr.o.m. 1 januari 2020 att hantera den ekonomiska förvaltningen av föreningen. Frubo AB kommer inte att ha något uppdrag för föreningen efter 1 januari 2020. 

Bredablick kommer att sända ut information om avgifter och kontaktuppgifter. Informationen sänds med post i början av december och då tillsammans med nya avgiftsavier för kommande kvartal 2020. 

I övrigt är det inga förändringar när det gäller föreningens övriga anlitade företag.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

October 21, 2019

Asfaltering onsdag 23 oktober

Ingen trafik inom Mörbyskogen 3 under onsdagen den 23 oktober är tillåten. Endast in- och utfart från garagen men med risk för viss väntan mellan kl 10.00-13.00 då asfaltering sker på utfarterna. 

Parkeringsdäck berörs ej av asfaltering. 

Arbetet påbörjas vid Mörbydalen 32-36 och går nedåt.

Tack för visad hänsyn! 

October 02, 2019

Ingen höststädning

På grund av pågående markarbeten så blir det ingen höststädning i år. 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

September 29, 2019

Pågående markarbeten

Under hösten pågår markarbeten med asfaltering inom föreningens område.

 

Asfalteringen sker på vägar och gångstråk där behov finns eller där betongkantsten byts ut. Nu kantsten ska anläggas, asfaltering, breddning och fördjupning på cykelparkeringar där det finns betongkantsten. 

 

I samband med asfalteringen uppförs nya cykelställ med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.

 

Sopstationen vid garaget kommer att breddas och placeras på motsatt sida för att förhindra att förmultnande löv och snö ska hamna mellan sopstationen och garageväggen.  

Förutom asfaltering och målning av parkeringsrutor byts påkörningsskyddet mellan betalparkeringen samt ytan vid gaveln Mörbydalen 26. 

Rabatter mellan portarna 17-19 och 28-30 kommer att åtgärdas efter asfalteringen. Övriga rabatter kommer att ses över och kompletteras. Där buskar grävts bort kommer nya att planteras.

All trafik inom området bör undvikas. Föreningen får betala en hög straffavgift om arbetet hindras av parkerade fordon.

Tack för visad hänsyn.

Kontaktperson i styrelsen: Christina Angberg

August 28, 2019

Vattnet avstängt 3 september kl 7.00-9.00

Veolia Sweden AB informerar att på grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattenleveransen att vara avstängd från kl 7.00 till ca 9.00 den 3 september. 

Tappa upp den vattenmängd som kan behövas under avstängningstiden. Under tiden arbetet pågår bör alla kranar vara avstängda. 

När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, spola till klart vatten kommer.

Vid eventuella frågor, kontakta Veolia på telefonnummer 08-568 912 90 eller besök hemsidan nedan.

Information från Veolia Sweden AB

August 25, 2019

Betalparkeringen stängs onsdag 28 augusti kl 20.00

Betalparkeringen kommer att vara upplagsplats för asfalteringsarbetets maskiner och material. 

På torsdag 29 augusti kommer NCC och etablerar sig på plats och arbetet startar den 2 septemer.

Vänligen respektera och underlätta för arbetets gång.

Vänliga Styrelsen 

August 25, 2019

Viktigt info gällande asfelteringsarbetet

Måndagen 2 septemer börjar NCC arbetet inför asfalteringen. Arbetet pågår i ca 8 veckor måndag till fredag kl 07.00-18.00. 

 

All trafik inom området bör om möjligt undvikas för att inte förhindra arbetet.

Endast sopbil, färdtjänst samt extremt nödvändig i och urlastning är tillåten mellan kl 07.00-18.00.

Var observant var arbetet pågår.

Vänligen Styrelsen

August 22, 2019

Asfalteringsarbete startar 2 september

Asfalteringsarbetet på föreningens område påbörjas den 2 september vecka 36. Från onsdag kväll 28 september skall betalparkeringen vara tom. Torsdag morgon kommer NCC med staket för inhägnad av parkeringsområdet för uppställning av materiel samt maskiner.

Hemsida och portar uppdateras löpande med information. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

July 04, 2019

Inbrott/skadegörelse i garaget Brf Mörbyskogen 3

Tjuvar har under natten till torsdagen brutit sig in i flera garage och stulit gods.

 

Tydligen har tjuvarna stoppat spik eller motsvarande i låset, brutit bort överliggaren till garageporten, hakat av kedjan till motoröppnaren osv. 

Polisanmälan är gjord av garageägaren.

Har ni några uppgifter eller gjort iakttagelser? Meddela polisen alternativt någon i styrelsen. 

Garageägare uppmanas att kontrollera sina garageportar och om något är tillgripet.

Det finns ingen anledning att tro att tjuvarna kommer tillbaka men styrelsen ber alla att vara uppmärksamma på avvikande beteende och "kringstrykande" okända personer. Ser ni något, använd kameran i mobilen, registreringsnummer är alltid bra att notera.   

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

June 13, 2019

Rensning CYKELSTÄLL/CYKELRUM inför asfalteringsarbete

Inför asfalteringsarbetet i början av augusti måste samtliga cyklar i cykelställen vara borttagna då dessa ska rivas och bytas ut till nya. Var vänlig och flytta din cykel innan sista juli. Alternativ plats att parkera cykel är vid piskställningsplatsen vid betalparkeringen eller i cykelrummen.

De cyklar som står kvar i föreningens cykelställ kommer att avlägsnas när asfalteringsarbetet påbörjas. Var därför vänlig och flytta din cykel innan semestern.

Cyklar i cykelrummen behöver vara uppmärkta med namn osv då föreningen efter midsommarhelgen kommer att städa och rensa samtliga cykelrum. De cyklar som ej är tydligt uppmärkta kommer därefter att omhändertagas.

I cykelrummen ska enbart cyklar och ev barnvagnar (där barnvagnsrum saknas) förvaras. Andra föremål i cykelrum och källargångar ska avlägsnas av ägaren. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

May 22, 2019

Takarbete under Kristi himmelsfärdshelgen

Uppdaterat information om takarbetet: Hagmans tak kommer behöva arbete under Kristi himmelsfärdshelgen på grund av vädret då det inte får regna när de river upp papptaket. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

May 08, 2019

Takarbete på höghusen

Under maj och till mitten av juli kommer taken på höghusen att läggas om. Arbetet påbörjas under vecka 20 och beräknas vara slutfört vecka 29.

 

Takfirman Hagmans Tak börjar med huset Mörbydalen 32-36 och fortsätter löpande med övriga hus. Hantverkarna arbetar vardagar med tidigast start kl 07.00. 

En del tunga transporter kommer att förekomma inom föreningens, var därför uppmärksam på trafiksituationen i området och eventuella meddelanden om planerad verksamhet. 

Information om arbetet sker fortlöpande i portarna och på hemsidan.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

April 28, 2019

Boulespel

Nu är våren här och vi tänkte fortsätta med boulespel i föreningen.

 

Vi träffas på boulebanan vid lekplatsen utanför Mörbydalen 28-30,

tisdagar kl 17.30 med start den 7 maj.

 

Har ni bouleklot så ta med dessa annars kom ändå och pröva på denna trivsamma och sällskapliga sport.

 

Välkomna!

Boulgänget från 2018 och Styrelsen

February 27, 2019

Årsstämma

Välkomna på ordinarie föreningsstämma i Brf Mörbyskogen 3 

 

Plats: Bra mat, Vendevägen 89

 

Tid: den 28 mars kl 19.00. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

January 15, 2019

Årsstämma 28 mars 2019

Välkommen till Årsstämman den 28 mars 2019 kl 19:00

 

Plats: Bra Mat, Vendevägen 89.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Ev motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2019

 • Motionerna ska vara signerade.

 • Används uttrycket ”vi medlemmar” ska samtliga som tillhör denna grupp signera motionen.

 • Uttryckta åsikter eller kostnadsberäkningar etc ska komma från namngivna personer.

 • Motionerna ska behandla ärenden som pågått under året - ej ett flertal år tillbaka. Motionerna får gärna innehålla förslag/åsikter om förändringar framåt i tiden dvs medlemmarna kan påverka i tex. underhållsplanen.

December 21, 2018

Trevlig Julhelg

En god jul och ett gott nytt år önskas alla boende i Mörbyskogen!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

November 11, 2018

Belysning källaren MD 30

I källargången till tvättstugan MD 30 kommer under vecka 46 installeras ny belysning. Det är en provarmatur som kommer att utvärderas för att se om belysningen i källargången upplevs som förbättrad. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

November 11, 2018

Takarbete på låghusen

Under vecka 46 påbörjas takarbete på låghusen MD 17-19 och 28-30. Låghustaken kommer att få takvärme för att förhindra framtida istappar och isbildning.  

Vänliga hälsningar

Styrelsen

September 15, 2018

Höststädning 13 oktober kl 10.00-13.00

Boka in tiden för vår gemensamma städdag. Vi behöver rengöra räcken, kratta löv, vända kompost mm.

Kom och umgås! Vi bjuder på grillad korv, kaffe, te, kakor och dryck. 

Samling kl 10.00 vid parkeringen. Vi ses lördagen 13 oktober!

Välkomna!

Hälsningar Styrelsen

August 29, 2018

Bil på parkeringsdäck utsatt för hjulstöld

Styrelsen vill informera om att en bil på parkeringsdäcket blivit utsatt för stöld av sina hjul någon gång mellan midnatt 29/8 till förmiddagen 30/8. Håll ögonen öppna om ni ser något misstänkt.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

July 02, 2018

Tisdag 3 juli vattenläcka

Enligt info från Norrenergi har det skett en vattenläcka kl 19.30 tisdagen 3 juli i vårt bostadsområde. Norrenergi behöver därför stänga av värmen och varmvattnet under kvällen. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

May 05, 2018

Boulespel tisdag 8 maj kl 18.00

Nu på tisdag 8 maj kl 18.00 är du välkommen att spela boule på föreningens boulebana vid Mörbydalen 28-30.

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

April 25, 2018

Boulespel lördagen 5 maj kl 15.00

Välkomna lördagen den 5 maj kl 15.00 på boulespel på föreningens boulebana vid lekparken Mörbydalen 28-30. Då kan du som vill spela eller lära dig att spela boule få tips och hjälp av medlemmarna Christina och Frej Lindqvist att gå igenom regler och visa hur du spelar boule.

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

April 25, 2018

Inbrottsförsök i bil

Styrelsen vill informera om att natten till den 24 eller på morgonen den 24 april har det varit inbrottsförsök i en bil på parkeringsdäcket. 

Vänligen

Styrelsen

April 17, 2018

Sopning i garaget

Under april brukar garaget rengöras. Passa därför på att sopa ur ditt garage under vecka 16, innan allmänna delen rengörs av ekomiljö i början av vecka v.17.

Om du sopar ur ditt garage vid senare tidpunkt, efter att Ekomiljö rengjort garaget, behöver du själv forsla bort ditt grus och annan smuts.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

March 26, 2018

Påminnelse ordinarie föreningsstämma 11 april kl 19.00

Påminnelse om ordinarie föreningsstämma onsdagen den 11 april kl 19.00.

Plats: Bra Mat, Vendevägen 89.

Anmälan förtäring efter stämman lämnas in senast 4 april, kl 19.00 i föreningens brevlåda Mörbydalen 36, entréplan. Talong till förtäring och fullmakt finns på sista sidan i skrivelsen med motioner och motionssvar.

Välkomna! 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

March 08, 2018

Varmvattnet fungerar som normalt

Nu fungerar varmvatten som normalt igen. Det var ett stort pumphaveri samt ett rör som gått sönder vilket orsakade problemen med varmvattentillförseln.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

March 07, 2018

Uppdaterad infromation problem med varmvatten

Det är bl.a. en pump som gått sönder vilken orsakat problem med varmvattnet. Under fredagen kommer pumpen och andra reservdelar att bytas ut. För vissa hushåll kan varmvatten komma om man spolar en stund. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

March 06, 2018

Problem med varmvatten

Flera hushåll, främst Mörbydalen 32-36, har under onsdagskvällen 7/3 haft problem med att få varmvatten. Felet är anmält och kommer åtgärdas så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

March 05, 2018

Årstämma 11 april kl 19.00

Välkommen till årsstämman den 11 april 2018 kl 19.00.

 

Plats: Bra Mat, Vendelvägen 89. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

March 01, 2018

Snö och istappar

Under veckan har taken på höghusen skottats. Under snöskottningen uppmärksammades det att flera fönster i söderläge har små istappar. För att undvika att istapparna växer så är det tacksamt om du som boende har möjlighet att ta bort eventuella istappar från ditt fönster.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

February 27, 2018

Takarbete låghusen 28-30

Takarbetet på låghusen 28-30 planeras att starta under vecka 11. Beroende på väderlek, hård vind och snömängd, kan dock takarbetet senareläggas. Under vecka 9 reses byggnadsställningar. Hemsidan uppdateras löpande med information om takarbetet och när arbetet beräknas vara slutfört.  

Vänliga hälsningar

Styrelsen

January 17, 2018

Motioner till årsstämman

Motioner till årsstämman ska lämnas till styrelsen senast den 1 februari 2018. Motioner lämnas i brevlådan Mörbydalen 36. 

 

Årsstämman är preliminärt planerad till 11 april. Styrelsen återkommer med en formell kallelse.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

January 01, 2018

Grovsopor

Som tidigare meddelats har grovsopscontainer borttagits vid årsskiftet och all dumpning av sopor på gamla containerplatsen och på föreningens markområde är förbjudet. Då containern är borta innebär det att du som boende själv behöver ombesörja bortforsling av grovsopor, förpackningar, glas och metall framöver.

Smått elvafall kan du lämna i föreningens elsoprum, ingång gaveln MD 19, där du kan lämna apparater med sladd, lampor eller små batterier (ej bilbatterier el motsvarande). Sortera och lämna ditt elavfall på anvisad plats. Vitvaror som kyl, frys, disk- eller tvättmaskin får ej lämnas i elsoprummet. Denna typ av elprodukter åligger den enskilde att transportera till sopstation.

Vid återvinningsstationen vid Mörbybadet och pendelparkeringen kan du återvinna kartonger, glas och metall.

 

Danderyds kommun har en mobil återvinningscentral där du kan lämna och återvinna bland annat porslin, brännbart grovavfall och elektronik mm. På kommunens hemsida kan du hitta tider när den mobila återvinningscentralen kommer.

December 20, 2017

Trevlig Julhelg

En god jul och ett gott nytt år önskas alla boende i Mörbyskogen!

Vänliga hälsningar

Styrelsen

December 12, 2017

Tillfälligt strömarbrott 20 december vilket påverkar elen, TV samt Bredband

E.on kommer utföra ombyggnad av elcentralen och behöver därför bryta strömmen i Mörbydalen 17-19 den 20 december mellan klockan 9:00 till klockan 12:00. Avbrottet kan bli kortare än angivna klocktid.

Avbrottet kommer påverka elen i tvättstugan och belysningen i trappuppgången samt TV och Bredband i port nummer 17-19. 

 

Mörbydalen 21-25 också kan påverkas av avbrott på TV och Bredband under ombyggnationen. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

December 11, 2017

Takarbete Mörbydalen 17-19

Uppföljning av takarbete på låghusen Mörbydalen 17-19: Under fredag 15/12 kommer takarbetet slutföras och byggnadsställningarna att rivas ner. Nedmonteringen av byggnadsställningarna kan eventuellt pågå också under lördagen 16/12.

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

December 04, 2017

Låsbyte

Låsbytet har nu påbörjats. Behåll gamla nycklar tills du ser att nya lås och nycklar fungerar. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

December 02, 2017

Problem med varmvatten

Uppdaterad information: under tisdagen 5/12 fungerar varmvattnet som normalt igen. 

Sedan kl 14.00 söndag finns det åter varmvatten. Reparationen är tillfällig och värmen på vatten kan dock bli hetare än termostaten visar, så iaktta viss försiktighet.

Uppdaterad information: ett misstänkt problem med en av pumparna verkar vara orsaken till varmvattenproblemet. Jourservice är tillkallad.

Flera hushåll har för närvarande problem med att få varmt vatten. Styrelsen undersöker problemet . 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

November 24, 2017

Grovsopscontainern förvinner vid årsskiftet

Styrelsen vill informera om att föreningens grovsopscontainer kommer att försvinna vid årsskiftet. Av arbetsmiljöskäl tillåter inte längre Danderyds kommun den plats och den typ av tippcontainer föreningen idag har. Styrelsen har inte funnit en annan lämplig plats, inom föreningens markområde, för den nya modell som Danderyds kommun tillåter. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

November 14, 2017

Uppdaterad information takarbete låghusen

Takarbetet Mörbydalen 17-19 beräknas vara färdigställt vecka 51, innan julhelgen då byggnadsställningarna också ska vara nedmonterande. Beroende på väderförhållanden så beräknas arbetet med de nya taken till låghusentréerna att påbörjas vecka 3 och takarbete på låghusen Mörbydalen 28-30 starta under första kvartalet 2018. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

November 13, 2017

Nya portnycklar

Brev med information angående nya portnycklar kommer att lämnas i medlemmarnas lägenhetsbrevlådor.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

November 07, 2017

Takarbete på låghusen Mörbydalen

Under hösten och våren kommer takarbete att ske på låghusen i Mörbydalen 17 - 19 och 28-30 samt på det lilla taket mellan Mörbydalen 19 och 21. Under arbetet kommer byggnadsställningar att ställas upp.

 

Takarbetet på Mörbydalen 17 - 19 påbörjas måndagen 13 november då byggnadsställningar reses på båda sidor av fastigheten. 

Arbetet beräknas vara slutfört i början av maj 2018. 

Hemsidan uppdateras löpande under arbetet. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

November 04, 2017

Boulebana

Förenings boulebana har blivit uppfräschad under hösten. För intresserade medlemmar som vill komma igång att spela samt få instruktion om regler så kommer Christina och Frej Lindkvist, boende i föreningen och aktiva boulespelande, att när vädret blir bättre i vår att erbjuda genomgång av spelregler och spelteknik. 

November 02, 2017

Bostadsrättsmässan 17-18 november

Om du är intresserad av att gå på Bostadsrättsmässan som äger rum på Kistamässan den 17 och 18 november, kl 10.00-17.00, kan du hämta fribiljetter att skriva ut på länken nedan.  På mässans hemsida kan du ta del av utförligare information  http://bostadsrattsmassan.se/

October 03, 2017

Extra föreningsstämma den 18 oktober kl 19.00

Välkomna på extra föreningsstämma den 18 oktober kl 19.00.

På extra stämman kommer beslut om nya stadgar behandlas. 

Plats: Bra Mat, Vendevägen 89.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

September 24, 2017

Avgiftsavier för kvartalet 4, 2017

Bytet av fastighetssystem har dragit ut på tiden och detta har medfört att avgiftsavier för kvartal 4, 2017, har blivit försenade. Pappersavierna bör ha kommit medlemmarna tillhanda före helgen 23 – 24 september.

E-fakturan skickas till respektive internetbank på tisdag och onsdag dvs 26 och 27 september.

Frubo ber om ursäkt för dröjsmålet.

Hälsningar

Styrelsen

September 24, 2017

Namntavlorna i entréen

Namntavlorna i portarna kommer att bytas ut och därför har inte de gamla tavlorna satts upp efter ommålningen i portarnas entréer. Styrelsen arbetar med att ta fram nya namntavlor.

Hälsningar

Styrelsen

September 20, 2017

Störningar i bredband och TV

Bredbandsbolaget har nu lyckats lokalisera och åtgärda de basproblem som har påverkat både TV och bredband i föreningen. De störningar som uppstått berodde på en skarv som blivit rostangripen och som låg före föreningens fastighet. Den är nu utbytt och de tidigare störningarna ska nu upphöra.

September 19, 2017

Problem varmvatten

Norrenergi håller på med underhållsarbete vilket kan påverka varmvattnet fram till torsdag 21/9.

Vi ber om ursäkt för sen information till föreningens medlemmar men styrelsen har ej fått information om det pågående underhållsarbetet. 

 

http://www.norrenergi.se/kundservice/aktuell-driftinformation/

Hälsningar

Styrelsen

September 13, 2018

Höststädning lördag 7 oktober kl 10.00-13.00

Boka in tiden för vår gemensamma städdag. Vi behöver rengöra räcken, kratta löv, vända kompost mm.

Kom och umgås! Vi bjuder vi på grillad korv, kaffe, te, kakor och dryck. Passa också på och invig den nyrenoverade boulebanan!  

Samling kl 10.00 vid parkeringen. Vi ses lördagen 7 oktober!

Välkomna!

Hälsningar Styrelsen

June 07, 2017

Målning av entréer och entrétak

Målning av entréerna i höghusen och målning på insidan vid portarna i låghusen kommer att påbörjas med start i Mörbydalen 36 den 8 juni 2017.

Nya entrétak (liknande de som våra grannföreningar Mörbyskogen 1 och 2 har) kommer att sättas upp utanför portarna i våra låghus 17-19 och 28A-30. Detta arbete startar troligen i augusti.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

March 09, 2017

Välkommen till Årsstämman den 5 april kl 19:00, Plats: Bra Mat, Vendevägen 89

Hoppas vi ses där. 

January 27, 2017

Motioner/förslag till årsstämman skall lämnas in till styrelsen senast 1 Mars

Lämna ditt förslag i någon av tvättstugornas brevlådor.

 

Årsstämman är preliminärt planerad till vecka 14.

Styrelsen återkommer med mer information. 

Med vänliga hälsningar 

 

styrelsen.

November 28, 2016

Din cykel bortforslas v.50 om den inte märks upp! Både i cykelrum eller cykelställ

Under vecka 50 kommer vi att röja i föreningens samtliga cykelrum och omhänderta alla cyklar som inte är märkta med namn och adress. Vi kommer även att omhänderta icke märkta cyklar i cykelställen utomhus.

 

I cykelrummen skall endast förvaras cyklar. Om ni har andra föremål i cykelrum och källargångar så ta hand om dessa. Vi kommer nu att ta bort leksaker och andra föremål som finns i cykelrum och källargångar.  

 

Omhändertagna saker kommer att bortforslas.

November 10, 2016

Viktigt! Flytta din cykel så fort som möjligt så snöröjningen kan fungera.

Viktigt! Alla som har en cykel stående ute måste flytta den så fort som möjligt så att snöröjningen av våra vägar skall fungera på ett tillfredsställande sätt.

Tack

November 01, 2016

Avgiftshöjning 1 januari 2017

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för lägenheterna och garage med 3% from 1 januari 2017. Det betyder för garagen att hyran på 354 kr höjs till 365 kr.

Hyran för p-plats utan el blir 175 kr och med el 275 kr. 

August 23, 2016

Höststädning är nu inplanerad till lördagen den 15 oktober. Hoppas vi ses då!

April 16, 2016

Sopning av garage nu på torsdag den 21/4

 

Please reload

Kort om föreningen

Föreningen består av 5 huskroppar, 3 höghus och 2 låghus. I föreningen finns 222 bostadsrätter. Karta över området finner du under medlemsinfo och fliken områdeskarta. Där får du en snabböverblick och beskrivning av området med tvättstugor, lekplatser och grovsoper etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

äpplen
Ray of Light
röda blad

Sidansvarig: Carina Lundkvist