top of page

Akut hjälp

 

CEMI skall alltid i första hand kontaktas om man får problem på 0774-400 990. Deras telefontider är 07:00 – 16:00 på vardagar.

 

Dygnet Runt Service får endast kontaktas vid akuta händelser där det kan finnas skäl att tro att ett upptäckt fel kan leda till skador på fastigheten eller att någon kan skadas och då ordinarie fastighetsskötare ej är i tjänst.

 

Styrelsen vill betona att denna jourservice är mycket dyrbar för föreningen och att det därför ligger i allas intresse att i största möjliga mån undvika att anlita denna.

 

Om man påkallar jourservice på felaktig grund, dvs då händelsen ej kan anses vara av akut art blir man personligen ansvarig för den kostnad som härvid uppkommer. Med ärende av akut art menas i detta sammanhang att omedelbar fara för personskada eller förekomst av fel som kan leda till skada på fastigheten skall föreligga.

 

För hissarna finns en separat jourservice vid akut behov av hjälp. Medlem får dock endast beställa denna jourservice om någon blivit instängd i en hiss. I andra fall skall felanmälan göras till CEMI.

 

Telefonnumrner till samtliga styrelsemedlemmar finns anslagna på den informationstavla som sitter uppsatt i varje port, samt under kontakta oss här på webbsidan.

bottom of page