top of page

Ordningsregler

Barnvagnar, cyklar

 • Inga barnvagnar, cyklar eller rullatorer får stå i portarna, trapphusen eller i källargångarna.

 • Cyklar får stå i källaren Mörbydalen 19, ingång på gaveln, och i våra cykelrum

El 

 • Vår elnätsägare är E.ON Elnät Stockholm AB. Det går inte att välja en annan elnätsägare. Man kan dock välja vilken elleverantör man önskar. 

 

Grillning

 • Grillning är förbjudet på balkongerna och även takterrasserna. Det kan vara både brandfarligt och otrevligt med oset som dras in i omgivande lägenheter med ventilationen som alltid är på. Det finns en speciell grillplats utanför MD 30.

Kabel-TV och bredband

 • Vår förening har avtal med Telenor när det gäller kabel-tv och Bitcom när det gäller bredband och bredbandstelefoni. Hos Bitcom https://bredband.bitcom.se/ man även teckna utökat avtal av olika tjänster för bredband och bredbandstelefoni. 

 

Ljud

 • Störande ljud ska begränsas till vardagar kl 08.00 – 19.00, lördagar 11.00 – 15.00. Inga störande ljud får förekomma på söndagar och helgdagar. Efter kl 22.00 måste musik och TV ljud anpassas så att inte grannarna störs.

 • Förvarna grannar när det ska vara fest tex genom en lapp i porten. Tänk också på att hålla lagom volym framåt kvällen/natten.

 • Användning av tvättmaskin, diskmaskin, dammsugare eller att tappa upp vatten i badkar eller att duscha länge får ej ske efter kl 22.00.

 

Ombyggnation

 • Kontakta styrelsen innan ombyggnation startar. Det är inte tillåtet att riva bärande väggar. Anslå i porten om hur länge ombyggnadsarbetena kommer att pågå. För mer information vad som gäller klicka här. 

 

Parkering

 • Parkering utanför portarna får ske högst 15 minuter för av- och ilastning, gäller även hantverksbilar. Försök parkera så att man kan köra förbi där det är möjligt. Av praktiska skäl går det inte att medge medlemmar med nedsatt rörlighet rätt att parkera längre tid än andra vid lastning.

 • Stäng av motorn i garaget. Garaget har särskilda ordningsregler som garageägare får.

 

Porten

 • Porten låses kl 23.00, därefter kommer man bara in med nyckel. Tänk på att vara extra vaksam om du släpper in någon genom porten. Är det seriösa hantverkare, försäljare eller liknande så har de id-handlingar att visa.

 • I och utanför porten är det rökfri zon eftersom vår ventilation suger in luft ovanför entrédörrarna och de boende i fastigheten besväras av rök som kommer in i lägenheterna.

 • För att våra nya portar och dess automatik skall fungera på bästa sätt så, använd armbågskontakten vid passagen. Dörren öppnas då automatiskt. Stå inte framför dörren när du trycker på armbågskontakten. Vi tillfällig kortvarig uppställning av dörr/port, öppna dörren manuellt med nyckel eller vred och ställ sedan upp dörren med haspen längst ned. 

 

Sopor

 • Hushållssopor och tidningsinsamlingsbehållare finns uppställda i området. Se kartan. Ingenting får lämnas utanför dessa behållare.

 • Glödlampor och lysrör samt förbrukade elapparater slängs i elskräprummet i källaren MD 17-19 dvs allt med elsladd eller batterier. Portnyckel passar. Inga grovsopor får lämnas här.

 • All dumpning av sopor på föreningens markområde är förbjudet. Du får således själv ombesörja bortforsling av grovsopor, förpackningar, glas och metall. 

 

Takterasserna

 • Terasserna är till för alla. Totalt eldnings- och rökförbud råder på terasserna. Det man har med sig till terasserna tar man också med sig när man går – för allas vår trevnad.

 • Av brandskyddsskäl får ej utrymmet innanför terrassdörrarna fyllas med bråte, tidningar, skor eller annat.

Tvättstugor

 • Tvättstugor finns i Mörbydalen 19 och 30, ingång från gaveln och portnyckel gäller. Bokning av tid görs på lista i tvättstugan. Max en tid får bokas åt gången. Tvättpassen är två timmar långa och torkning kan ske en timme in på nästa pass under den tid som nästa person kör tvättmaskinerna. På grund av störande ljud från tvättstugorna är tvättpassen begränsade till tiden 07.00-21.00. Elströmmen stängs automatiskt av kl 22.00. Tvättpolletter finns att köpa på ICA Myran.

 • Använd parfymfria tvättmedel samt borsta ut tvättmedelsfacken med tanke på de som har allergier. Borsta ut efter att tvättmedlet spolats ner i maskinen. 

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page