top of page

Tvättstugor

 

Inom föreningens område finns två tvättstugor. Den ena ligger i låghuset Mörbydalen 19 och den andra i låghuset Mörbydalen 30, båda med ingång från respektive gavel.

 

Nyckeln till porten går också till tvättstugorna. Bokning av tvättider görs på anslagstavlan i respektive tvättstuga.

 

Bokning av tid görs på lista i tvättstugan. Max en tid får bokas åt gången. Tvättpassen är två timmar långa och torkning kan ske en timmer in på nästa pass under den tid som nästa person använder tvättmaskinerna. 

 

På grund av störande ljud från tvättstugorna är tvättpassen begränsade till tiden 07.00-21.00. Elströmmen stängs automatiskt av kl 22.00.

 

Använd gärna parfymfria tvättmedel samt borsta ur tvättmedelsfacken med tanke på de som har allergier. 

Tvättpoletter köps på Ica Myran.  

bottom of page