top of page

Skyddsrum

Information om skyddsrum

 

I Brf Mörbyskogen 3 finns tre stycken skyddsrum belägna i källaren i fastighet nr 23, 24 och 34. Skyddsrummen skall användas i händelse av krig.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Skulle samhällsfara uppstå varnas allmänheten vid vid allvarliga situationer då det ut en signal via systemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) som sänds via radio och TV. VMA är det grundläggande medlet för att snabbt varna och informera befolkningen vid akut fara i samband med en olyckshändelse. 

 

I fredstid får skyddsrum användas för andra ändamål  som exempelvis cykel- och lägenhetsförråd, enligt MSB. 

 

Alla skyddsrum och byggnader som har skyddsrum är märkta med en skylt, se bild. 

På MSM:s hemsida finns ytterligare information som du kan ta del av gällande krisberedskap och myndighetens uppdrag https://www.msb.se/sv/

bottom of page