top of page

Förråd

 

Föreningen har drygt 40 förråd som hyrs ut till medlemmar som har behov av extra förvaringsutrymmen. Förråden är fördelade i samtliga huskroppar. Det är mycket liten omsättning på dessa förråd eftersom de huvudsakligen sägs upp vid flytt från lägenhet. Det finns en kölista och väntetiden kan vara flera år. De flesta medlemmar vill ha förråd i sin egen huskropp så därför kan väntetiden variera mycket. Förråden varierar från 2 – 20 m2.

 

Intresseanmälan ska skickas till emelie.didriksson@bredablickgruppen.se telefonnummer 040-618 15 09   

 

ORDNINGSREGLER FÖR FÖRRÅD I BRF MÖRBYSKOGEN NR 3

 

  1. Förråden är ämnade för extra utrymme för det som inte ryms i lägenheten. 

  2. Man får inte förvara explosiva, brandfarliga eller toxiska ämnen. Ej heller gas i behållare.

  3. Man får inte förvara mat i förrådet. Torrvaror kan tex medföra ohyra.

  4. Det är inte tillåtet att göra förändringar som påverkar lokalens ursprungliga utformning dvs dra om el, vatten eller avlopp om det finns.

  5. Förråden får inte användas som ett led i näringsverksamhet.

  6. När kontraktet avslutas ska förrådet städas och besiktigas. 

  7. Brf Mörbyskogen 3 kan begära tillträde till Ert förråd för besiktning och underhåll av fasta installationer. 

 

Danderyd 1 oktober 2016

Styrelsen i Brf Mörbyskogen nr 3

Ladda ner PDF på förrådsreglerna. 

bottom of page