top of page

Renovering i våra lägenheter 

 

Vid alla större renoveringar och byggnadsarbeten i lägenheterna måste man göra en ansökan hos styrelsen. Ansökan skall ha en beskrivande text samt ritningar. Ansökan skall givetvis ha inkommit före renoveringsstart. Styrelsen behandlar och beslutar om tillstånd för förändringar.

Om väggen är bärande eller ej måste detta kontrolleras av "byggkunnigt folk" - dvs företag i branschen. Vid dylika förändringar skall auktoriserade eller väl renommerade företag anlitas bl.a. med tanke på  försäkringar osv om något problem uppstår.

 

Brandskyddsåtgärder måste vidtagas vid kapande av gamla avloppsrör och detta skall intygas av auktoriserad byggfirma med F-skattsedel. Avloppsröret kan inte flytta sig varken i sid –eller höjdled vid kapning. Ett ”betonglock” om 5 – 10 cm ska gjutas. Det är viktigt att röret inte gjuts fullt med betong nedåt för då får den ägaren problem om hen vill kapa sitt avloppsrör.

 

Skall du enbart byta ytskikt (golv, tapeter, måla) i rum el vitvaror i köket/badrum behövs inget tillstånd.

 

Efter renovering anmäl färdigställande till styrelsen för en lägenhetsbesiktning där vi kollar på bärande väggar, installationer av maskiner etc.

 

Kom ihåg att vid renovering får du själv köra bort allt rivningsmaterial etc. eller använda dig av Big Bags eller liknande. För Big Bags ska du kontakta styrelsen för att få uppställningstillstånd.

Vitvaror får aldrig lämnas i elsoprummet.

 

Sätt upp ett anslag i samtliga portar i din huskropp så att dina grannar får en förvarning att renovering sker under en viss period. Arbeten i stommen stör hela huset.

 

Lägg ansökan i föreningens brevinkast Mörbydalen 36. 

 

 

Brf Mörbyskogen 3

2016-11-15

Ladda ner PDF om utskrift önskas gällande renovering. 

bottom of page