top of page

Parkering / Garage

Ordningsregler för garage och parkeringsplats

     Kontakta Bredablick Förvaltning AB för förfrågan om plats på        p-däck https://bredablickgruppen.se/kontakt/

 1. Garageplatserna är ämnade för parkering av bil alternativt mc/moped.

 2. Det är förbjudit att använda elkontakten för att ladda en elbil, pga brandrisken.

 3. Om bostadsrättsinnehavaren vill hyra ut garageplatsen skall ansökan inlämnas till föreningens styrelse för godkännande. Särskild blankett finns på föreningens hemsida.

 4. I garaget får man förvara extrahjul, biltillbehör i mindre mängd, max 5 liter brandfarliga vätskor sammanräknat (bensin, spolarvätska, olja m.m.) Ej gas eller gasol.

 5. Det är inte tillåtet att montera fasta anslutningar till elnätet t.ex. extra belysning, värmefläktar, motorvärmaruttag eller motsvarande.

 6. Det är inte tillåtet att göra konstruktionsändringar i garage eller montera anordning som belastar garagets stomme (golv, väggar eller tak).

 7. Man får inte utföra bilreparationer, verkstads- eller lackarbeten.

 8. Garaget får inte användas som upplag eller förråd. 

 9. Garaget får inte användas som ett led i näringsverksamhet.

 10. Garageporten skall alltid vara reglad och låst.

 11. Det är rökförbud i alla delar av garaget.

 12. Tomgångskörning är förbjuden.

 13. Brf Mörbyskogen 3 kan begära tillträde till Ert garage för reparationer, underhåll och besiktning.

 14. De medlemmar som är garageägare bör se till att deras hemförsäkring också täcker garageskador. I vissa försäkringsbolag ingår detta och andra behöver en tilläggsförsäkring. 

 15. Uthyrning av p-plats sker enbart till föreningens medlemmar.

 16. Ny medlem i föreningen, som har lägenhet utan tillhörande garage, går före i kön och medlem med extra plats blir då uppsagd enligt avtal (en månads uppsägning för extra parkeringsplats).

 17. För extra p-plats är det en separat kö. Krav för ytterligare p-plats är att man ska ha två bilar registrerade och rullande i familjen.

 18.  

Här kan man ladda ner blanketten angående uthyrning av garageparkeringsplats.

Har du elbil ska du anmäla det till styrelsen se informationsblanketten. 

bottom of page