Valberedning

Johanna Alvolin Lindgren 

Madelene Lindqvist

Caroline Tysklind  sammankallande 

 

Sidansvarig: Carina Lundkvist