Valberedning

Johanna Alvolin Lindgren 

Marianne Stenström

Caroline Tysklind  sammankallande