Valberedning

Johanna Alvolin Lindgren 

Marianne Stenström

Caroline Tysklind  sammankallande 

 

Sidansvarig: Carina Lundkvist